DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My

[ad_1]

DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My

DNTN Thuong mai Dich vu Lam My
Mã Số Thuế: 4200454939
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 96A/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn thị My
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My

Mã số thuế của DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My?

✓ Trả lời: 4200454939

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My?

✓ Trả lời: 96A/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn thị My

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại Dịch vụ Lam My?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]