DNTN thương mại & sản xuất Minh Long

[ad_1]

DNTN thương mại & sản xuất Minh Long

DNTN thuong mai & san xuat Minh Long
Mã Số Thuế: 4200682036
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 50B Trần Bình Trọng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-12-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Lê Đức Sinh Lê Đức Sinh
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới DNTN thương mại & sản xuất Minh Long

Mã số thuế của DNTN thương mại & sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: 4200682036

Số điện thoại liên hệ DNTN thương mại & sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN thương mại & sản xuất Minh Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN thương mại & sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: 50B Trần Bình Trọng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN thương mại & sản xuất Minh Long là ai?

✓ Trả lời: Lê Đức Sinh Lê Đức Sinh

Ngành nghề chính của DNTN thương mại & sản xuất Minh Long?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]