DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên

[ad_1]

DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên

DNTN Thuong mai & Du lich Xuan Nguyen
Mã Số Thuế: 4200558092
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 40/1 hẻm Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2004
Tổng số nhân viên trong công ty: 1
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn thị xuân Nguyên
Ngành nghề chính: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên

Mã số thuế của DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên?

✓ Trả lời: 4200558092

Số điện thoại liên hệ DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên?

✓ Trả lời: 40/1 hẻm Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn thị xuân Nguyên

Ngành nghề chính của DNTN Thương mại & Du lịch Xuân Nguyên?

✓ Trả lời: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

[ad_2]