DNTN Thu Nga

[ad_1]

DNTN Thu Nga

DNTN Thu Nga
Mã Số Thuế: 0303067853
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2008
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vĩnh Nguyễn Thành Vĩnh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thu Nga

Mã số thuế của DNTN Thu Nga?

✓ Trả lời: 0303067853

Số điện thoại liên hệ DNTN Thu Nga?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thu Nga chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thu Nga?

✓ Trả lời: Tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh Hoà – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thu Nga là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Vĩnh Nguyễn Thành Vĩnh

Ngành nghề chính của DNTN Thu Nga?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]