DNTN Thọ Tâm

[ad_1]

DNTN Thọ Tâm

DNTN Tho Tam
Mã Số Thuế: 4200696663
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 28B Lê Hồng Phong – Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-07-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thọ Nguyễn Ngọc Thọ
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Thọ Tâm

Mã số thuế của DNTN Thọ Tâm?

✓ Trả lời: 4200696663

Số điện thoại liên hệ DNTN Thọ Tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Thọ Tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Thọ Tâm?

✓ Trả lời: 28B Lê Hồng Phong – Phước Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Thọ Tâm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Thọ Nguyễn Ngọc Thọ

Ngành nghề chính của DNTN Thọ Tâm?

✓ Trả lời: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]