DNTN Sáu Trọng

[ad_1]

DNTN Sáu Trọng

DNTN Sau Trong
Mã Số Thuế: 4200685397
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Bến Khế, Khánh Bình – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-12-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan Nguyễn Thị Bích Loan
Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Sáu Trọng

Mã số thuế của DNTN Sáu Trọng?

✓ Trả lời: 4200685397

Số điện thoại liên hệ DNTN Sáu Trọng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Sáu Trọng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Sáu Trọng?

✓ Trả lời: Thôn Bến Khế, Khánh Bình – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Sáu Trọng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Bích Loan Nguyễn Thị Bích Loan

Ngành nghề chính của DNTN Sáu Trọng?

✓ Trả lời: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[ad_2]