DNTN Sản xuất Minh Quang

[ad_1]

DNTN Sản xuất Minh Quang

DNTN San xuat Minh Quang
Mã Số Thuế: 4200866354
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Phò Thiện, Diên Phước – Xã Diên Phước – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Phương Nguyễn Thọ Phương
Ngành nghề chính: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Sản xuất Minh Quang

Mã số thuế của DNTN Sản xuất Minh Quang?

✓ Trả lời: 4200866354

Số điện thoại liên hệ DNTN Sản xuất Minh Quang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Sản xuất Minh Quang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Sản xuất Minh Quang?

✓ Trả lời: thôn Phò Thiện, Diên Phước – Xã Diên Phước – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Sản xuất Minh Quang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thọ Phương Nguyễn Thọ Phương

Ngành nghề chính của DNTN Sản xuất Minh Quang?

✓ Trả lời: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

[ad_2]