DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư

[ad_1]

DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư

DNTN san xuat & thuong mai Anh Thu
Mã Số Thuế: 4200691520
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 23/10 tổ 1, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Võ Công Thắng Võ Công Thắng
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư

Mã số thuế của DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư?

✓ Trả lời: 4200691520

Số điện thoại liên hệ DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư?

✓ Trả lời: Đường 23/10 tổ 1, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư là ai?

✓ Trả lời: Võ Công Thắng Võ Công Thắng

Ngành nghề chính của DNTN sản xuất & thương mại Anh Thư?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]