DNTN Quỳnh Duyên

[ad_1]

DNTN Quỳnh Duyên

DNTN Quynh Duyen
Mã Số Thuế: 4200856885
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Km5 đường 23/10 tổ 5, Phú Trung, Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Huy Trần Ngọc Huy
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Quỳnh Duyên

Mã số thuế của DNTN Quỳnh Duyên?

✓ Trả lời: 4200856885

Số điện thoại liên hệ DNTN Quỳnh Duyên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Quỳnh Duyên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Quỳnh Duyên?

✓ Trả lời: Km5 đường 23/10 tổ 5, Phú Trung, Vĩnh Thạnh – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Quỳnh Duyên là ai?

✓ Trả lời: Trần Ngọc Huy Trần Ngọc Huy

Ngành nghề chính của DNTN Quỳnh Duyên?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]