DNTN Quảng cáo Cọ Vàng

[ad_1]

DNTN Quảng cáo Cọ Vàng

Tiếng Anh:

Mỹ Thuật

DNTN Quang cao Co Vang
Mã Số Thuế: 4200460717
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 đường 22/8 tổ Thuận Phát, Cam Thuận – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-05-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồ Quý Nguyễn Hồ Quý
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Quảng cáo Cọ Vàng

Mã số thuế của DNTN Quảng cáo Cọ Vàng?

✓ Trả lời: 4200460717

Số điện thoại liên hệ DNTN Quảng cáo Cọ Vàng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Quảng cáo Cọ Vàng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Quảng cáo Cọ Vàng?

✓ Trả lời: 01 đường 22/8 tổ Thuận Phát, Cam Thuận – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Quảng cáo Cọ Vàng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hồ Quý Nguyễn Hồ Quý

Ngành nghề chính của DNTN Quảng cáo Cọ Vàng?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]