DNTN Phương Huy

[ad_1]

DNTN Phương Huy

DNTN Phuong Huy
Mã Số Thuế: 4200866467
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: tổ 1 thôn Đông, Sông Cầu – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phương Phạm Văn Phương
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Phương Huy

Mã số thuế của DNTN Phương Huy?

✓ Trả lời: 4200866467

Số điện thoại liên hệ DNTN Phương Huy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Phương Huy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Phương Huy?

✓ Trả lời: tổ 1 thôn Đông, Sông Cầu – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Phương Huy là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Phương Phạm Văn Phương

Ngành nghề chính của DNTN Phương Huy?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]