DNTN Phước Hùng

[ad_1]

DNTN Phước Hùng

DNTN Phuoc Hung
Mã Số Thuế: 4200772113
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11C Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-09-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-09-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Phước Hùng Phạm Phước Hùng
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Phước Hùng

Mã số thuế của DNTN Phước Hùng?

✓ Trả lời: 4200772113

Số điện thoại liên hệ DNTN Phước Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Phước Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Phước Hùng?

✓ Trả lời: 11C Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Phước Hùng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Phước Hùng Phạm Phước Hùng

Ngành nghề chính của DNTN Phước Hùng?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]