DNTN Phúc Dũng

[ad_1]

DNTN Phúc Dũng

DNTN Phuc Dung
Mã Số Thuế: 4200685485
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1106 Thôn Thanh Minh 1, Diên Lạc – Xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Phúc Dũng

Mã số thuế của DNTN Phúc Dũng?

✓ Trả lời: 4200685485

Số điện thoại liên hệ DNTN Phúc Dũng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Phúc Dũng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Phúc Dũng?

✓ Trả lời: 1106 Thôn Thanh Minh 1, Diên Lạc – Xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Phúc Dũng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Dũng

Ngành nghề chính của DNTN Phúc Dũng?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]