DNTN Phúc Bính

[ad_1]

DNTN Phúc Bính

DNTN Phuc Binh
Mã Số Thuế: 4200684523
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 253 Nguyễn Trãi, Tổ Linh Xuân, Phường Cam Linh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bính Nguyễn Hữu Bính
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Phúc Bính

Mã số thuế của DNTN Phúc Bính?

✓ Trả lời: 4200684523

Số điện thoại liên hệ DNTN Phúc Bính?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Phúc Bính chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Phúc Bính?

✓ Trả lời: 253 Nguyễn Trãi, Tổ Linh Xuân, Phường Cam Linh – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Phúc Bính là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hữu Bính Nguyễn Hữu Bính

Ngành nghề chính của DNTN Phúc Bính?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]