DNTN Phan Hanh

[ad_1]

DNTN Phan Hanh

DNTN Phan Hanh
Mã Số Thuế: 4200536099
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 79 đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hà
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Phan Hanh

Mã số thuế của DNTN Phan Hanh?

✓ Trả lời: 4200536099

Số điện thoại liên hệ DNTN Phan Hanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Phan Hanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Phan Hanh?

✓ Trả lời: 79 đường 23/10, Phương Sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Phan Hanh là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Thu Hà

Ngành nghề chính của DNTN Phan Hanh?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]