DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn

[ad_1]

DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn

DNTN Nha nghi Thai Son
Mã Số Thuế: 8000942037
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11/7C Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-08-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Vương Anh Dũng Vương Anh Dũng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn

Mã số thuế của DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn?

✓ Trả lời: 8000942037

Số điện thoại liên hệ DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn?

✓ Trả lời: 11/7C Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn là ai?

✓ Trả lời: Vương Anh Dũng Vương Anh Dũng

Ngành nghề chính của DNTN Nhà nghỉ Thái Sơn?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]