DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên

[ad_1]

DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên

DNTN nha nghi My Tien
Mã Số Thuế: 4200683840
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 829 Tổ I thôn Như Xuân, Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 04-04-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Võ Thị Mỹ Tiên Võ Thị Mỹ Tiên
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên

Mã số thuế của DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên?

✓ Trả lời: 4200683840

Số điện thoại liên hệ DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên?

✓ Trả lời: 829 Tổ I thôn Như Xuân, Vĩnh Phương – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên là ai?

✓ Trả lời: Võ Thị Mỹ Tiên Võ Thị Mỹ Tiên

Ngành nghề chính của DNTN nhà nghỉ Mỹ Tiên?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]