DNTN Nguyễn Trường Thành

[ad_1]

DNTN Nguyễn Trường Thành

DNTN Nguyen Truong Thanh
Mã Số Thuế: 4200852182
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 116 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-02-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành
Ngành nghề chính: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Nguyễn Trường Thành

Mã số thuế của DNTN Nguyễn Trường Thành?

✓ Trả lời: 4200852182

Số điện thoại liên hệ DNTN Nguyễn Trường Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Nguyễn Trường Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Nguyễn Trường Thành?

✓ Trả lời: 116 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Nguyễn Trường Thành là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Thành

Ngành nghề chính của DNTN Nguyễn Trường Thành?

✓ Trả lời: Sản xuất các cấu kiện kim loại

[ad_2]