DNTN Ngọc Khang

[ad_1]

DNTN Ngọc Khang

DNTN Ngoc Khang
Mã Số Thuế: 4200666362
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 152 Bạch Đằng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-10-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Võ Duy Tân Võ Duy Tân
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Ngọc Khang

Mã số thuế của DNTN Ngọc Khang?

✓ Trả lời: 4200666362

Số điện thoại liên hệ DNTN Ngọc Khang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Ngọc Khang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Ngọc Khang?

✓ Trả lời: 152 Bạch Đằng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Ngọc Khang là ai?

✓ Trả lời: Võ Duy Tân Võ Duy Tân

Ngành nghề chính của DNTN Ngọc Khang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]