DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)

DNTN My Tan (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200287974-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1- Lạc Long Quân – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-04-1996
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-07-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Nguyễn thị Thống Nguyễn thị Thống
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200287974-001

Số điện thoại liên hệ DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 1- Lạc Long Quân – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn thị Thống Nguyễn thị Thống

Ngành nghề chính của DNTN Mỹ Tân (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]