DNTN Mỹ phẩm Thành Công

[ad_1]

DNTN Mỹ phẩm Thành Công

DNTN My pham Thanh Cong
Mã Số Thuế: 0306743468
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 220 Quốc Tuấn, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 02-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Viết Thành Lê Viết Thành
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Mỹ phẩm Thành Công

Mã số thuế của DNTN Mỹ phẩm Thành Công?

✓ Trả lời: 0306743468

Số điện thoại liên hệ DNTN Mỹ phẩm Thành Công?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Mỹ phẩm Thành Công chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Mỹ phẩm Thành Công?

✓ Trả lời: 220 Quốc Tuấn, Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Mỹ phẩm Thành Công là ai?

✓ Trả lời: Lê Viết Thành Lê Viết Thành

Ngành nghề chính của DNTN Mỹ phẩm Thành Công?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]