DNTN Kim Sang

[ad_1]

DNTN Kim Sang

DNTN Kim Sang
Mã Số Thuế: 4200693172
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 80 Hoàng Diệu – Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-11-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-02-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuy Nguyễn Thị Tuy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Kim Sang

Mã số thuế của DNTN Kim Sang?

✓ Trả lời: 4200693172

Số điện thoại liên hệ DNTN Kim Sang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Kim Sang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Kim Sang?

✓ Trả lời: 80 Hoàng Diệu – Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Kim Sang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Tuy Nguyễn Thị Tuy

Ngành nghề chính của DNTN Kim Sang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]