DNTN Khách sạn Sơn Bảo

[ad_1]

DNTN Khách sạn Sơn Bảo

DNTN Khach san Son Bao
Mã Số Thuế: 4200368493
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 10/1 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn xuân Dũng Nguyễn Xuân Dũng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Khách sạn Sơn Bảo

Mã số thuế của DNTN Khách sạn Sơn Bảo?

✓ Trả lời: 4200368493

Số điện thoại liên hệ DNTN Khách sạn Sơn Bảo?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Khách sạn Sơn Bảo chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Khách sạn Sơn Bảo?

✓ Trả lời: 10/1 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Khách sạn Sơn Bảo là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn xuân Dũng Nguyễn Xuân Dũng

Ngành nghề chính của DNTN Khách sạn Sơn Bảo?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]