DNTN Khách sạn Long Hải

[ad_1]

DNTN Khách sạn Long Hải

DNTN Khach san Long Hai
Mã Số Thuế: 4200639697
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 59A Lê Thành Phương, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 05-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 05-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Thuỷ Hoàng Thị Thanh Thủy
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Khách sạn Long Hải

Mã số thuế của DNTN Khách sạn Long Hải?

✓ Trả lời: 4200639697

Số điện thoại liên hệ DNTN Khách sạn Long Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Khách sạn Long Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Khách sạn Long Hải?

✓ Trả lời: 59A Lê Thành Phương, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Khách sạn Long Hải là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thị Thanh Thuỷ Hoàng Thị Thanh Thủy

Ngành nghề chính của DNTN Khách sạn Long Hải?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]