DNTN Hữu Nghĩa

[ad_1]

DNTN Hữu Nghĩa

DNTN Huu Nghia
Mã Số Thuế: 4200682244
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 01 Bùi Thị Xuân, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-03-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Tôn Thất Nghĩa Tôn Thất Nghĩa
Ngành nghề chính: In ấn

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hữu Nghĩa

Mã số thuế của DNTN Hữu Nghĩa?

✓ Trả lời: 4200682244

Số điện thoại liên hệ DNTN Hữu Nghĩa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hữu Nghĩa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hữu Nghĩa?

✓ Trả lời: 01 Bùi Thị Xuân, Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hữu Nghĩa là ai?

✓ Trả lời: Tôn Thất Nghĩa Tôn Thất Nghĩa

Ngành nghề chính của DNTN Hữu Nghĩa?

✓ Trả lời: In ấn

[ad_2]