DNTN Hương Nam

[ad_1]

DNTN Hương Nam

DNTN Huong Nam
Mã Số Thuế: 4200691506
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Phú Thọ 2 – Phường Ninh Diêm – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-06-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 50
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Thịnh Nguyễn Trường Thịnh
Ngành nghề chính: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hương Nam

Mã số thuế của DNTN Hương Nam?

✓ Trả lời: 4200691506

Số điện thoại liên hệ DNTN Hương Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hương Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hương Nam?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Phú Thọ 2 – Phường Ninh Diêm – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hương Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trường Thịnh Nguyễn Trường Thịnh

Ngành nghề chính của DNTN Hương Nam?

✓ Trả lời: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

[ad_2]