DNTN Hoàng Thành

[ad_1]

DNTN Hoàng Thành

DNTN Hoang Thanh
Mã Số Thuế: 4200654712
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 5 Khóm Phú Lộc Tây 1 – TTDK – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Võ Thuận Thành Võ Thuận Thành
Ngành nghề chính: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hoàng Thành

Mã số thuế của DNTN Hoàng Thành?

✓ Trả lời: 4200654712

Số điện thoại liên hệ DNTN Hoàng Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hoàng Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hoàng Thành?

✓ Trả lời: Tổ 5 Khóm Phú Lộc Tây 1 – TTDK – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hoàng Thành là ai?

✓ Trả lời: Võ Thuận Thành Võ Thuận Thành

Ngành nghề chính của DNTN Hoàng Thành?

✓ Trả lời: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

[ad_2]