DNTN Hoàng Đạt

[ad_1]

DNTN Hoàng Đạt

DNTN Hoang Dat
Mã Số Thuế: 4200856860
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15 Chi Lăng, Phước Tân, Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thiên Hương Trần Thị Thiên Hương
Ngành nghề chính: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hoàng Đạt

Mã số thuế của DNTN Hoàng Đạt?

✓ Trả lời: 4200856860

Số điện thoại liên hệ DNTN Hoàng Đạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hoàng Đạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hoàng Đạt?

✓ Trả lời: 15 Chi Lăng, Phước Tân, Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hoàng Đạt là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Thiên Hương Trần Thị Thiên Hương

Ngành nghề chính của DNTN Hoàng Đạt?

✓ Trả lời: Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]