DNTN Hoa Sơn

[ad_1]

DNTN Hoa Sơn

DNTN Hoa Son
Mã Số Thuế: 4200744250
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Vân Đại Sơn Vân Đại Sơn
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hoa Sơn

Mã số thuế của DNTN Hoa Sơn?

✓ Trả lời: 4200744250

Số điện thoại liên hệ DNTN Hoa Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hoa Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hoa Sơn?

✓ Trả lời: Số 10 Phan Bội Châu, thị trấn Diên Khánh – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hoa Sơn là ai?

✓ Trả lời: Vân Đại Sơn Vân Đại Sơn

Ngành nghề chính của DNTN Hoa Sơn?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]