DNTN Hạnh Trinh

[ad_1]

DNTN Hạnh Trinh

DNTN Hanh Trinh
Mã Số Thuế: 4200741919
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Tứ Chánh, Vạn Bình – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 200
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hạnh Lê Văn Hạnh
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hạnh Trinh

Mã số thuế của DNTN Hạnh Trinh?

✓ Trả lời: 4200741919

Số điện thoại liên hệ DNTN Hạnh Trinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hạnh Trinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hạnh Trinh?

✓ Trả lời: Thôn Tứ Chánh, Vạn Bình – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hạnh Trinh là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Hạnh Lê Văn Hạnh

Ngành nghề chính của DNTN Hạnh Trinh?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]