DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh

[ad_1]

DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh

DNTN hang trang tri noi that Khanh Linh
Mã Số Thuế: 4200715517
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 581 Lê Hồng Phong – Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh

Mã số thuế của DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh?

✓ Trả lời: 4200715517

Số điện thoại liên hệ DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh?

✓ Trả lời: 581 Lê Hồng Phong – Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu

Ngành nghề chính của DNTN hàng trang trí nội thất Khánh Linh?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]