DNTN Hải Trúc

[ad_1]

DNTN Hải Trúc

DNTN Hai Truc
Mã Số Thuế: 4201006908
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 26 Trần Quốc Toản, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-11-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Điệp Phạm Thị Bích Điệp
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hải Trúc

Mã số thuế của DNTN Hải Trúc?

✓ Trả lời: 4201006908

Số điện thoại liên hệ DNTN Hải Trúc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hải Trúc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hải Trúc?

✓ Trả lời: 26 Trần Quốc Toản, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Hải Trúc là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Bích Điệp Phạm Thị Bích Điệp

Ngành nghề chính của DNTN Hải Trúc?

✓ Trả lời: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

[ad_2]