DNTN Du lịch Diva

[ad_1]

DNTN Du lịch Diva

DNTN Du lich Diva
Mã Số Thuế: 4200721574
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 24/12A Hùng Vương, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-09-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Trang Lê Thị Ngọc Trang
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Du lịch Diva

Mã số thuế của DNTN Du lịch Diva?

✓ Trả lời: 4200721574

Số điện thoại liên hệ DNTN Du lịch Diva?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Du lịch Diva chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Du lịch Diva?

✓ Trả lời: 24/12A Hùng Vương, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Du lịch Diva là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Ngọc Trang Lê Thị Ngọc Trang

Ngành nghề chính của DNTN Du lịch Diva?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]