DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh

[ad_1]

DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh

DNTN Bieu dien Nghe Thuat Tram Anh
Mã Số Thuế: 4201007718
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 38 Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 18-05-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2009
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thảo Anh Nguyễn Thảo Anh
Ngành nghề chính: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh

Mã số thuế của DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh?

✓ Trả lời: 4201007718

Số điện thoại liên hệ DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh?

✓ Trả lời: 38 Bắc Sơn, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thảo Anh Nguyễn Thảo Anh

Ngành nghề chính của DNTN Biểu diễn Nghệ Thuật Trâm Anh?

✓ Trả lời: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

[ad_2]