DNTN Bích Hằng

[ad_1]

DNTN Bích Hằng

DNTN Bich Hang
Mã Số Thuế: 4200858307
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 04b Lê Lợi- Xương Huân-Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-02-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Dương Thị Bích Hằng Dương Thị Bích Hằng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Bích Hằng

Mã số thuế của DNTN Bích Hằng?

✓ Trả lời: 4200858307

Số điện thoại liên hệ DNTN Bích Hằng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Bích Hằng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Bích Hằng?

✓ Trả lời: 04b Lê Lợi- Xương Huân-Nha Trang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN Bích Hằng là ai?

✓ Trả lời: Dương Thị Bích Hằng Dương Thị Bích Hằng

Ngành nghề chính của DNTN Bích Hằng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]