DNTN An Hải

[ad_1]

DNTN An Hải

DNTN An Hai
Mã Số Thuế: 4200680374
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46 Lý Nam Đế, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tỉnh Trần Văn Tỉnh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

Những câu hỏi liên quan tới DNTN An Hải

Mã số thuế của DNTN An Hải?

✓ Trả lời: 4200680374

Số điện thoại liên hệ DNTN An Hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN An Hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN An Hải?

✓ Trả lời: 46 Lý Nam Đế, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN An Hải là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Tỉnh Trần Văn Tỉnh

Ngành nghề chính của DNTN An Hải?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác

[ad_2]