DNTN An Đạt

[ad_1]

DNTN An Đạt

DNTN An Dat
Mã Số Thuế: 4200856839
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 64 Nguyễn Trãi – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-03-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-03-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Bá Cường Nguyễn Võ Bá Cường
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới DNTN An Đạt

Mã số thuế của DNTN An Đạt?

✓ Trả lời: 4200856839

Số điện thoại liên hệ DNTN An Đạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN An Đạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN An Đạt?

✓ Trả lời: 64 Nguyễn Trãi – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của DNTN An Đạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Võ Bá Cường Nguyễn Võ Bá Cường

Ngành nghề chính của DNTN An Đạt?

✓ Trả lời: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]