Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)

[ad_1]

Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)

Cty TNHH Xay lap so 1 (Nop phi BVMT tai Ninh Giang – NH)
Mã Số Thuế: 4200398956-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phong Phú, Ninh Giang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2006
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)

Mã số thuế của Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)?

✓ Trả lời: 4200398956-001

Số điện thoại liên hệ Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)?

✓ Trả lời: Thôn Phong Phú, Ninh Giang – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH) là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Hiếu Lê Văn Hiếu

Ngành nghề chính của Cty TNHH Xây lắp số 1 (Nộp phí BVMT tại Ninh Giang – NH)?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]