Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)

[ad_1]

Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)

Cty TNHH IN – SX – DV TM – van tai – bao bi Nam Hai (nop tien thue dat)
Mã Số Thuế: 4200482728-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 74 đường 23/10 Phường Phương sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-05-2002
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đặng thị thanh Dự Đặng thị thanh Dự
Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)

Mã số thuế của Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 4200482728-002

Số điện thoại liên hệ Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất) chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: 74 đường 23/10 Phường Phương sơn – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất) là ai?

✓ Trả lời: Đặng thị thanh Dự Đặng thị thanh Dự

Ngành nghề chính của Cty TNHH IN – SX – DV TM – vận tải – bao bì Nam Hải (nộp tiền thuê đất)?

✓ Trả lời: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]