Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa

[ad_1]

Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa

Cong Ty TNHH Yén Lien Khánh Hòa
Mã Số Thuế: 4201947528
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 01, đường 6A, KĐT Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201947528

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Lô 01, đường 6A, KĐT Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Liên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Yến Liên Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]