Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect

[ad_1]

Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect

Cong Ty TNHH Xnk & Tm Conect
Mã Số Thuế: 4201958689
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phước Lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Hoàng Tấn Lực
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect?

✓ Trả lời: 4201958689

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect?

✓ Trả lời: Thôn Phước Lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Tấn Lực

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xnk & Tm Conect?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]