Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát

Cong Ty TNHH Xd Tm Dai Cat
Mã Số Thuế: 4201921713
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-02-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-02-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mai Hương
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát?

✓ Trả lời: 4201921713

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Mai Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd Tm Đại Cát?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]