Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh

[ad_1]

Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh

Cong ty TNHH xay lap Quang Vinh
Mã Số Thuế: 4200665873
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 102/7 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-11-2006
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-11-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 2006
Người đại diện pháp luật: Chu Anh Quang Chu Anh Quang
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh

Mã số thuế của Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh?

✓ Trả lời: 4200665873

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh?

✓ Trả lời: 102/7 Trần Phú, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh là ai?

✓ Trả lời: Chu Anh Quang Chu Anh Quang

Ngành nghề chính của Công ty TNHH xây lắp Quang Vinh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]