Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong

Tiếng Anh:

PIONEER ORGANIC FRAM CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT LIMITED LIABITY COMPANY

Cong Ty TNHH Xay Dung Va Phat Trien Trang Trai Huu Co Tien Phong
Mã Số Thuế: 4201918485
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11 An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Sang Em
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong?

✓ Trả lời: 4201918485

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong?

✓ Trả lời: 11 An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tấn Sang Em

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]