Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A

Cong Ty TNHH Xay Dung Va Dau Tu B&A
Mã Số Thuế: 4201524434
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: KA13 Lạc Thiện – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-08-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-08-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trần Phúc Qu Nguyễn Công Trần Phúc Quyên
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A?

✓ Trả lời: 4201524434

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A?

✓ Trả lời: KA13 Lạc Thiện – Phường Vĩnh Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Trần Phúc Qu Nguyễn Công Trần Phúc Quyên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư B&A?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]