Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ

Cong Ty TNHH Xay Dung Tu Van Thuong Mai Dich Vu Phong Vu
Mã Số Thuế: 4201918887
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 11D Chợ Mới, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Lê Thế Hội
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ?

✓ Trả lời: 4201918887

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ?

✓ Trả lời: 11D Chợ Mới, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ là ai?

✓ Trả lời: Lê Thế Hội

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Phong Vũ?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]