Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà

[ad_1]

Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà

Cong ty TNHH Xay dung – Tu van Phuong Ha
Mã Số Thuế: 4200775234
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô số 7, Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-10-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-10-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Trần Thị Minh
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà

Mã số thuế của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà?

✓ Trả lời: 4200775234

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà?

✓ Trả lời: Lô số 7, Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Minh Trần Thị Minh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn Phương Hà?

✓ Trả lời: Chuẩn bị mặt bằng

[ad_2]