Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh

Tiếng Anh:

THAI TUAN KH CONSTRUCTION CO., LTD

Cong Ty TNHH Xay Dung Thai Tuan Kh
Mã Số Thuế: 4201443538
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Lập Định, Xã Cam Hòa – Xã Cam Hòa – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 12-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Cam Lâm
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Thái Văn Tuấn Thái Văn Tuấn
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh?

✓ Trả lời: 4201443538

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh?

✓ Trả lời: thôn Lập Định, Xã Cam Hòa – Xã Cam Hòa – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh là ai?

✓ Trả lời: Thái Văn Tuấn Thái Văn Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Tuấn Kh?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

[ad_2]