Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa

[ad_1]

Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa

Cong ty TNHH Xay dung San xuat Tu van va Dich vu Viet Hoa
Mã Số Thuế: 4200726646
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 6, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Trần Quang Hoa Trần Quang Hoa
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa

Mã số thuế của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa?

✓ Trả lời: 4200726646

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa?

✓ Trả lời: Tổ 6, Vĩnh Điềm, Ngọc Hiệp – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Hoa Trần Quang Hoa

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tư vấn và Dịch vụ Việt Hoa?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]