Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt

Cong Ty TNHH Xay Dung – Quang Cao Dau an Viet
Mã Số Thuế: 4201456336
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2/1B Đặng Tất – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn
Ngành nghề chính: Quảng cáo

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt?

✓ Trả lời: 4201456336

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt?

✓ Trả lời: 2/1B Đặng Tất – Phường Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt là ai?

✓ Trả lời: Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng – Quảng Cáo Dấu ấn Việt?

✓ Trả lời: Quảng cáo

[ad_2]